Przejdź do treści
wsparcie workera

Wsparcie procesów

Właściwe podejście do wsparcia procesowego pomaga zwiększyć produktywność zakładu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Odpowiednia organizacja procesów przynosi szereg korzyści wpływających m.in. na zadowolenie końcowych odbiorców, partnerów, dostawców czy pracowników. Na czym to polega, w jaki sposób można uzyskać wsparcie w budowaniu systemu wsparcia procesowego w przedsiębiorstwie i dlaczego warto?

Projektując procesy zazwyczaj myśli się o konkretnych wymaganiach stawianych mu na przykład w ramach standardu ISO 9001:2015.

Najciekawsze i najczęstsze podziały procesów:

  • operacyjne i pomocnicze,
  • operacyjne (związane z pozyskiwaniem klienta i rozpoznaniem jego potrzeb, realizacją zleceń, rozwojem produktów, logistyką, serwisem) oraz na procesy zarządzania organizacją (monitorowanie, zarządzanie zasobami),
  • innowacyjne, obsługi oraz operacyjne,
  • strategiczne (ang. direction setting processes, najważniejsze z punktu widzenia misji, celów, zamierzonej pozycji na rynku i strategii),
  • procesy sieci biznesowej (ang. business network processes; z zakresem wykraczającym poza granice organizacyjne),
  • fizyczne i niefizyczne (na podstawie kryterium fizyczności),
  • wartości dodanej (tworzące/ nietworzące wartość, choć niezbędne dla procesów ją tworzących,
  • zewnętrzne (procesy, które są wykonywane na rzecz organizacji, poza organizacją, przez podmioty wskazane przez organizację, na podstawie stosownych uzgodnień i umów).

WSPARCIE

Biuro we wrocławiu

PRACODAWCA