Przejdź do treści

Rekrutacja

Rekrutacja i selekcja pracowników to bardzo ważny etap procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Ogólny cel procesu rekrutacji i selekcji pracowników dotyczy działań, które powinny dążyć do wybrania, przy stosunkowo najniższych kosztach, odpowiedniej grupy kandydatów, którzy będą realizować określone zadania.

W dobie współczesnej fazy rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi sukces firmy uzależniony jest od kwalifikacji i lojalności pracowników. Priorytetem staje się zatem pozyskanie kadry dopasowanej do struktury organizacyjnej, wielkości jednostki ale też dopasowanie do charakteru firmy. Właściwy dobór minimalizuje nie tylko ryzyko strat finansowych czy też czasowych związanych z poszukiwaniem, szkoleniem i wprowadzeniem nowego pracownika Pozwala też odciążyć już zatrudnionych, co  podnosi morale

Pracownicy powinni być dobrani do organizacji w taki sposób, by nie mieli problemu ze sprostaniem różnych złożonych zadań, jakie w niej napotkają. Przedsiębiorstwo natomiast powinno być konkurencyjne na rynku pracy, by przyciągało i zatrzymywało wysokiej klasy pracowników, których wiedzę i umiejętności mogłoby wykorzystywać w celu swego rozwoju.

Właściwy dobór personelu znacząco determinuje sukces organizacji. Dlatego tak istotne są procesy rekrutacji i selekcji.

W dużej mierze są one uzależnione od struktury organizacji przedsiębiorstwa, a także jego wielkości. Proces rekrutacji determinowany jest charakterem oferowanego stanowiska. Nie można zaprzeczyć, że poszukiwanie kadry pracowniczej to jeden z priorytetów współczesnych firm.

Rekrutacja i selekcja nierozerwalnie wiążą się z polityką kadrową firmy.  Polityka personalna zależy od pracodawcy. Każda z osób zarządzających pragnie przyjąć do zespołu pracownika jak najbardziej odpowiedniego. Istotne są zarówno odpowiednie kwalifikacje jak i wykształcenie oraz doświadczenie.

Biuro we wrocławiu

PRACODAWCA